SDH Ludvíkov pod Smrkem

 

 

Úvodní stránka

Historie sboru

Kontakt na sbor

Členové sboru

Zásahová činnost

Soutěže

Události ve sboru

Naše technika

Sponzoři a média

Fotogalerie

Odkazy

Návštěvní kniha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Historie dobrovolných hasičů Ludvíkova (dříve Lusdorf) se traduje již od roku 1883 kdy v byl   v obci , která v této době měla více než 600 obyvatel a kompletním zásobováním , kde je jeden z nejstarších kostelů z 14 století , kde probíhala Švédská válka a kde dříve havíři kutali měď na hoře Měděnec má v dnešní době s osadou Přebytek pouhých 120 občanů. Písemnosti se zachovaly pouze jako rok založení a tyto jsou uvedeny v záznamech Nového Města pod Smrkem , pod kterou obec patří a také v knihách o Jizerských horách.

     Podle starousedlíků tento sbor nikdy nezaniknul a pracoval po celou dobu až do konce druhé světové války jako německý příhraniční sbor při obecním úřadě Lusdorf.V letech 1936 vyhořela místní hospoda v které bylo také část materiálu a archiv hasičů.Po ukončení války , kdy došlo k dosídlování občanů z vnitrozemí vzniknul nový obecní úřad a společný česko – německý sbor pokračoval v hasičské práci. V této době pracovali ve výboru tito staronoví členové : Weis J.,Nový,Mrkvička,Zákoutský, Vávra, Béza,Zeman,Lacina,Němec ,Hoření a Novák. V této době se ještě opravila zápřahová koňská stříkačka a plnila tak svou roli do doby než byla zakoupena nová PPS 8.Také bylo zakoupeno v roce 1955 vozidlo Erena, které bylo upraveno pro hasičské účely. V těchto letech pracovalo ve sboru 26 aktivních členů, vzniknul také fotbalový klub a pracoval Sokol.V dalších letech počet členů navyšoval,také aktivita byla široká od práce hasičské až po práce obecné a kulturně-společenské.

     V roce 1957 zaniknul obecní úřad v Ludvíkově a obec i s osadou Přebytek přešel spádově do Nového Města p.S. V šedesátých letech byla vybudována hlavní hasičská nádrž a opravena hasičská zbrojnice , zakoupené vozidlo Tatra 805, zakoupené cvičné a vycházkové obleky tzv. „kopřiváky“,vzniklo družstvo mládeže a zapojilo se tak do soutěží nově založeného hasebního okrsku Nové Město. Ve výboru sboru v této době pracovali Novák J.,Golman M.,Béza st. a ml., Suchánek F.,Včelica J.,Mrkvička J.st.,Kobrle J.,Kolenkár E.

     V roce 1968 po zrušení místní základní školy zde zahájila výrobu jako odloučené pracoviště firma Tesla Liberec a tehdy začala vznikat sponzorská spolupráce s místními hasiči.Byly opraveny dvě menší vodní nádrže v horní a dolní části obce, jejichž výškový rozdíl činí asi 89 metrů.V této době žilo v obci již jen něco málo přes 200 občanů , ale každý pátý byl členem hasičského sboru.

     Po roce 75  přišla silná poválečná populační vlna a byla vytvořena silná družstva mužů, žen a dětí. Tato družstva získávala přední umístění jak v soutěžích pohárových tak i okrskových.V čele sboru byl zvolen Včelica J., velitelem Malý P.,strojník Mrkvička ml., hospodář Kobrle st.,jednatel Golman M. V roce 1979 bylo zakoupené vozidlo PV3 S a přestavěné na vozidlo hasičské, které se plně v tomto hornatém terénu osvědčilo,také nová stříkačka PPS 12 a nové pogumované hadice pomohly k lepšímu zabezpečení proti požárům. V této době se členové s dalšími občany zapojili do výstavby mateřské školky v akci Z, která byla dokončena v roce 83 a dále do výstavby obchodu s ukončením v roce 87. Při této práci se nezapomínalo na kulturně-společenské akce jako byly tradiční hasičské plesy a společenské zábavy, pálení vatry, dětské hry a tábory v přírodě , účast na soutěžích všech Nových Měst v republice, která vznikla z popudu výboru hasičů Nového Města p.S. Tyto akce společně s občany Ludvíkova byly dobře organisované formou zájezdů s návštěvou kulturních památek jak v Čechách tak i na Slovensku a vše bylo hrazeno z výdělečných akcí členů sboru a sponzorským zapůjčením autobusu od fir.Tesla.

     Dnes má sbor již celkem 74 členů,z tohoto počtu je 44 mužů, 16 žen a 14 mládeže. Jednotka byly zařazena do JPO3 jako druhá jednotka Nového Města.Všichni vedoucí jsou pravidelně proškolení na všech stupních.V součastné době je opravené vozidlo cisterna RTHP a vybavené veškerou technikou.

     Cvičící družstvo mužů se v posledních třech letech vždy umístilo na prvním místě v okrsku a účastní se i soutěží v zahraničí. Družstva žen a dětí docilují také dobrých výsledků.

     V rámci okresu je náš sbor hodnocen na předních místech v plnění všech povinností. Výbor pracuje pravidelně každou první sobotu v měsíci.

 

                                                                                                                    Pavel Malý senior